Velkommen til 24 timer bønn og lovsang i Metodistkirken 26. juni

Velkommen til 24 timer med bønn og lovsang i Metodistkirken lørdag 27. juni kl. 12.00 til søndag 28. juni kl. 12.00

Gudstjeneste til søndag (nytt tidspunkt)

Velkommen til gudstjeneste m/nattverd søndag 15. februar kl. 13.00 (NB! Merk tidspunkt). Jon Vestøl taler og Maung leder.

Ansatt barnearbeider

Vi har styrket vårt barnearbeid ved å ansette Siang Sui Bawi Hrin. Siang har lenge vært aktiv i vår menighet og har også jobbet som ‘Tid For Gud’-arbeider hos oss. I tillegg til å jobbe for oss, så jobber Siang for Ungbaptist i 50%-stilling.